My vínem žijem


Smluvní podmínky

 

POŠTOVNÉ A DOPRAVA 

- doručení následující pracovní den po podání (např. pondělí koupíte - středa obdržíte)
- v případě nezastižení pokus o druhé doručení (+kontaktování telefonem)

Česká pošta

- v případě nezastižení adresáta je zásilka uložena na poště v místě doručení a adresát je o tomto informován

 

DPD      

150.- Kč

 

 

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky k užívání služeb internetového obchodu společnosti vin-ko.cz

 www.vin-ko.cz

Čl. I. Objednávka
* Zboží je možné objednat elektronicky prostřednictvím internetového obchodu, telefonicky na čísle              

 +420 777 122 765 , e-mailem.
* Objednávka musí obsahovat identifikaci zákazníka (jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefon).    
Čl. II. Dodání zboží
* Objednané zboží bude doručeno vybraným dopravcem po celém území ČR.
* Při převzetí zboží je zákazník povinen překontrolovat, zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud je zásilka poškozená, je kupující oprávněn zásilku odmítnout. Odmítnutá zásilka bude nahrazena novou v nejbližším možném termínu. Veškeré náklady spojené s případným opětovným zasláním zásilky hradí firma vin-ko.cz.
Čl. III. Úhrada za zboží
* Úhradu za odebrané zboží je možné provést v hotovosti při převzetí zboží  dobírkou nebo bezhotovostně a to platbou  bankovním převodem na účet firmy vin-ko.cz.
* Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem firmy vin-ko.cz                                          

      Čl. IV. Záruka
* Výrobce/prodejce plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku.
* Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou manipulací, mechanickým poškozením, živelnými pohromami  nebo vyšší mocí. Garantované vlastnosti zboží plně závisí na specifikacích uváděných přímo výrobcem.
* Jako záruční list postačuje předložit doklad o zakoupení věci obsahující obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo a informace o zakoupeném zboží.
Čl. V. Reklamace
* Reklamace se řídí Občanským zákoníkem, Obchodním zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele. V případě vady zboží, která se projeví v průběhu záruční doby, má zákazník právo na jeho bezplatnou výměnu.
* Při reklamacích zasílaných poštou na dobírku bez předchozí dohody má prodávající právo zásilku odmítnout.
* Záruční doba se pozastavuje ode dne uplatnění reklamace až do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. Záruční doba se tedy prodlužuje o dobu vyřizování reklamace.
Čl. VII. Ochrana dat
* Provozovatel stránek www.vin-ko.cz prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy, jež získá od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude je využívat výlučně pro svoji potřebu.


Čl. VIII. Provozovatel internetového obchodu:

 

      Vin-ko.cz       

IČO : 63436841

DIČ : CZ7502214049

Kobylí 863

691 10 Kobylí

Tel: +420 777 122 765

e-mail petr.moit@seznam.cz